0318 510 400  |    info@academievoormondprothetiek.nl  |    Login/registreer

Volledige Prothese op basis van Replica Denture

Doel

  • Kennis en vaardigheid in het scannen van een Replica Denture
  • Kennis en vaardigheid in het design van een volledige prothese
  • Kennis en vaardigheid in het 3D-printen van een basis van een volledige prothese
  • Kennis en vaardigheid in het prost-processing proces van een volledige prothese met gefreesde multi-layer tanden
  • Inzicht in de verschillen tussen conventioneel en digitale workflow volledige prothese op basis van een replica denture

Voorbereiding

  • Vindt een casus in uw eigen praktijk/laboratorium voor een volledige prothese op basis van Replica Denture

Lees het artikel over de digitale workflow van een volledige prothese

Activiteiten

  • Scannen                              : demonstratie en hands-on oefenen
  • Design                                 : demonstratie en hands-on oefenen
  • Bespreking en demo Expert Mode
  • Discussie en vragen

Resultaat

Deelnemers hebben kennis en vaardigheden opgedaan over de totale digitale workflow voor het maken van een digitale volledige prothese op basis van een Replica Denture. Zij hebben inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de workflow en kunnen zelfstandig aan de slag met een casus die zij evalueren voor de volgende bijeenkomst

Tijd

Voorbereidingstijd                         : 3 uur

Contacttijd bijeenkomst                : 7 uur

KRTP

Aantal punten                                : 7 punten

 07 juni 2024

 09:30 uur - 17:00 uur

 

Deelnemen

De Academie voor Mondprothetiek is een kennisplatform voor professionals in de mondprothetiek. De Academie voor Mondprothetiek organiseert bijeenkomsten, cursussen, nascholing en seminars. Ons doel is kennis delen op het gebied van mondprothetiek.

Copyright by Academie voor Mondprothetiek | Created by